नेपालमा विद्युतिय चुलोको दिगो बजार विकासको शुभारम्भ कार्यक्रम

नेपालमा विद्युतिय चुलोको दिगो बजार विकासको शुभारम्भ कार्यक्रम

EnDev/GIZ Nepal को आर्थिक सहयोग तथा Practical Action Nepal र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासँघ नेपाल NACEUN द्वारा सञ्चालित नेपालमा विद्युतिय चुलोको दिगो बजार विकासको शुभारम्भ कार्यक्रमका केहि झलकहरु...
इन्डक्सन चुलो मर्मत तालिम तथा इनर्जी मिटर जडान अभिमुखीकरण कार्यक्रम

इन्डक्सन चुलो मर्मत तालिम तथा इनर्जी मिटर जडान अभिमुखीकरण कार्यक्रम

हामी विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रीय अभियानको चरणमा छौ । विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्ने , गुणस्तर प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने , उपभोक्ता शिक्षा सन्चालन गर्ने, विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गराउन अभियान चलाउने, नीति निर्माणमा सरकार संग वकालती वढाउने, राष्ट्रीय तथा...