सामुदायिक विद्युतीकरण गरिरहेका संस्थाहरुको लेखा व्यवस्थापन तथा प्राविधिक तालिम पोखरामा शुभारम्भ २०८०/९/१