EnDev/GIZ Nepal को आर्थिक सहयोग तथा Practical Action Nepal र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासँघ नेपाल NACEUN द्वारा सञ्चालित नेपालमा विद्युतिय चुलोको दिगो बजार विकासको शुभारम्भ कार्यक्रमका केहि झलकहरु ।