बिधुतिय चुलोको दिगो बजार बिकास परियोजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा क्लस्टर अफिसर बिष्णु ज्ञवाली ।