विद्युतीय चुल्हो राष्ट्रीय अभियानको आयोजनामा गुणस्तर मापदण्ड, कार्यान्वयन र यसमा देखिएका समस्या र सुझाव सम्वन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।
मिति २०८०/०६/०४ नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं ।