सामुदायिक बिद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र एडभान्स कलेज अफ इन्जीनियरिंगबिचमा सम्झौता!!